You have JavaScript disable. So you will experiment an issue: you cannot submit comments (isso commenting software).

Llista d’activitats

Índex de continguts

Paraules clau

"activitats" "recursos"

Resum

Llistat de les activitats que m’interessen, idees per a futures activitats i llista de les fonts d’activitats

Activitats

Ordenades cronològicament. Diposeu del fitxer de sindicació Atom

 1. Com cau una xinxeta - Anton Aubanell. 2006-09-01. Implementació. Hi ha un guió relacionat.
 2. Hipsòmetre - Anton Aubanell. 2006-09-01. Implementació
 3. El recipient d’aigua (Water Tank) - Dan Meyer. 2011-07-08
 4. El cercle de cèntims (Penny Circle) - Dan Meyer. 2012-08-16
 5. Cadena de favors (Pay It Forward) - Xavier Bordoy. 2014-10-02
 6. Marques pneumàtiques (Car Skid Marks) - MapShell. 2015-03-09
 7. Teléfono, mi casa (Phone. Home) - Xavier Bordoy. 2015-08-24
 8. La graduació (Graduation) - Dan Meyer. 2015-09-07
 9. Què costaria el segon marc? - Xavier Bordoy. 2016-03-06
 10. El punt de llibre - Xavier Bordoy. 2016-04-11
 11. Cervesa consumida - Xavier Bordoy. 2016-05-08
 12. Construïm marcs i mirem què valen - Xavier Bordoy. 2016-06-13
 13. Egg roulette - Xavier Bordoy. 2016-08-30. Basada en una activitat original d’en Bob Lochel
 14. Plou - Xavier Bordoy. 2016-10-09
 15. It’s raining - Xavier Bordoy. 2016-10-09
 16. La piscina de cola (Coca Cola Pool) - Dan Meyer. 2016-12-31
 17. La línia temporal del curs - Xavier Bordoy. 2018-02-27
 18. La capsa de cereals - Xavier Bordoy. 2018-03-01
 19. Trobant les mesures de les figures usant les finestres - Xavier Bordoy. 2019-03-22
 20. Modelització de funcions exponencials. Exercicis rutinaris - Xavier Bordoy. 2019-04-12
 21. La pausa musical. Anna Castillo i Macarena García canten per Whitney Houston - Xavier Bordoy. 2019-05-13
 22. Encistellar un paper arrugat - Xavier Bordoy. 2019-05-23
 23. Repàs de funcions, rectes i corbes - Xavier Bordoy. 2019-05-28

Idees d’activitats

Idees d’activitats, ordenades cronològicament.

La mida de les hormones

 • keywords: “notació científica”, “comparar”, “proporcionalitat”, “escales”
 • date: “2015-04-30”
 • abstract: “Trobar un equivalent amb objectes macroscòpics de mides relatives de quantitats molt petites”

Aprofitar de qualque manera la cita del llibre “Nuestro Futuro Robado” de Theo Colborn, John Peterson Meyers i Dianne Dumanoski (Ecoespaña Editorial. 1997) per a veure la diferència entre les coses molt grans i molt petites. Es podria aprofitar per introduir notació científica.

Lo más asombroso de los estudios de Vom Saal sobre la posición intrauterina es lo poco que hace falta para alterar espectacularmente la melodía. Las hormonas son substancias químicas excepcionalmente potentes, que son efectivas en concentraciones tan bajas que sólo se pueden medir con los métodos analíticos más sensibles. Cuando se habla de hormonas como el estradiol - el más potente de los estrógenos - hay que olvidarse de partes por millón o de partes por mil millones. Las concentraciones suelen ser muchísimo más bajas de partes por billón. Para imaginar cantidades tan infinitesimalmente pequeñas, hay que pensar en una gota de ginebra en un tren de vagones-cisterna llenos de tónica. Una parte por billón equivale a una gota en 660 vagones-cisterna; el tren mediría casi 10 km de longitud.

Las sorprendentes diferencias entre una hermana guapa y una hermana fea, que durarán toda la vida, se deben a una diferencia de menos de 35 partes por billón en su exposición al estradiol, y de una parte por cada mil millones en su exposición a la testosterona. Volviendo a usar la analogía de la ginebra y la tónica, el gin-tonic de la hermana guapa tiene 135 gotas de ginebra en mil vagones de tónica, y el de la hermana fea sólo 100 gotas, una diferencia que no se podria detectar en un vaso y mucho menos en un convoy de vagones cisterna.

Visualització de contextos de la funció exponencial

 • keywords: “reflexió”, “funció exponencial”, “bacteris”, “creixement”, “modelització”
 • date: “2015-05-03”
 • abstract: “usar diverses tècniques de visualització per a simular la funció exponencial”

Hauríem de visualitzar els problemes de la funció exponencial. Per exemple, simular el creixement dels bacteris usant Geogebra.

El cable

 • keywords: “longitud”, “teorema de Pitàgores”, “geometria”, “aproximació”
 • date: “2015-05-27”
 • abstract: “trobar la longitud real d’un cable d’una torre de comunicacions”

Trobar la longitud del cable que subjecte un objecte recte (antena de telefonia mobil, un arbre, etc.). Reflexió sobre l’aproximació que es vulgui de la longitud del cable si s’usa el teorema de Pitàgores. En canvi, és impossible mesurar amb un regle el cable a la pràctica. Reflexió de per a què serveix el teorema de Pitàgores: major precissió i eina davant l’impossibilitat de mesurar de forma efectiva amb el regle.

Hipsada

 • keywords: “teorema de Tales”, “sortides extraescolars”, “visibilització”, “trigonometria”, “feina”, “manipulatiu”, “when”
 • date: “2016-08-09”
 • abstract: “Idea de sortida extraescolar per usar l’hipsòmetre”

Aplicar l’hipsòmetre per mesurar la torre de l’ajuntament del poble Els passos podrien ser els següents:

 • Es podria programar que en un dia els alumnes anassin a la plaça del poble i demanassin als vilatans que fessin estimacions de l’alçada de l’edifici més gran del poble. Escriurien el nom i l’estimació. Es donaria un regal al qui més a prop quedàs
 • Després es podria explicar com funciona l’hipsòmetre i fer un taller pràctic i calcular la mesura de l’edifici més gran del poble
 • Després es podria convidar a topògrafs qui mesurarien amb precissió l’edifici i donarien la resposta oficial. Es podria parlar amb el Politècnic (Sr. Ángel) per a què els al·lots que estudien topografia ho fessin.
 • Es podria fer una xerrada sobre què és i per a què s’aplica la topografia
 • Després es podria demanar que una persona del poble parlàs de la història de l’edifici

Seria obert a tothom i donaríem la màxima difusió possible (diaris, etc.) tal com diu que hem de fer en Ramon Rosselló (Estratègies Metodològiques per a l’ensenyament d’adults).

La piràmide alimentària

 • keywords: “alimentació”, “diagrames”, “representació gràfica”
 • date: “2017-12-29”
 • abstract: “dissenyar una piràmide alimentària on hi hagi informació quantitativa”

La piràmide clàssica alimentària:

piràmide alimentària clàssica

té una sèrie de problemes:

 • no aporta cap informació numèrica
 • no aprofita les dues dimensions
 • els sectors piramidals no estan en proporció
 • no podem seguir els aliments que hem pres

Possibles propostes:

 • Representar els aliments segons el tant per cent que tenen a una espècie d’eix cartesià on cada quadrant seria un nutrient
 • Representar-ho amb sectors circulars
 • Podríem fer fitxes d’aliments imantades on hi hagués presents el tant per cent de nutrients que tenen
 • La representació de la dieta ideal hauria de tenir present, almenys gràficament, la quantitat de nutrients que s’han d’ingerir.
 • Actualització: podem fer servir aquesta classificació dels aliments segons quantes proteïnes, glúcids i lípids tenen relativament:
ratios dels nutrients. 2019 Charles M. Greenspon. El codi font i la versió interactiva estan disponibles. També tenc la versió interactiva descarregada localment

Abandonament escolar inexistent

 • date: 2018-01-10
 • keywords: “activitats”, “funcions”, “calcular”, “predir”, “extrapolació lineal”]

Si es segueix amb el ritme actual, quan acabarem amb 0% d’abandonament escolar?

gràfic de l’article “Les tres conselleries: com es trobaren l’educació als seus territoris i cap a on volen portar-la?” de la revista “El temps” de 2 de gener de 2018

S’hauria d’anar a la pàgina de l’INE i extreure les dades en brut perquè els alumnes sàpiguen les dades del gràfic per al “TOTAL” (només hi ha els percentatges d’homes i dones). O bé consultant quants d’homes i dones hi ha per anys, es podria fer que els alumnes ho calculessin.

Doblers guanyats al llarg de la vida

 • keywords: “estimar”, “doblers”, “increment percentual”, “estadística”, “esperança de vida”
 • date: “2018-04-13”

Quant de doblers pot guanyar una persona al llarg de la seva vida? Ho podeu estimar? Hi heu aplicat la inflació? I si hi hagués un increment de sou?

Batecs del cor

 • keywords: “when”, “aplicació de fórmules”, “funcions”, “esperança”, “regla de tres - funció lineal”
 • date: “2019-03-16”

Quants batecs farà el cor al llarg de la nostra vida? En principi podem estimar-ho mirant (experimentalment) els batecs per minut i multiplicant pels anys que creim que viurem. Després ho podem fer usant la fórmula que relaciona el batecs del cor amb l’edat i el sexe calculant els batecs per any i sumant. Tercer, usar l’esperança de vida d’Espanya per veure “els batecs d’una persona mitjana”.

Preu del lloguer

 • keywords: “when”, “gràfics”
 • date: “2019-03-22”

Analitzar el preu del lloguer (datawrapper, còpia local)

Problema dels aniversaris

 • keyword: “probabilitat”

Quina probabilitat hi ha de què dues persones coincideixin el dia de l’aniversari?. És un problema clàssic

Fins on arribarà l’aigua del brollador?

brollador del parc de Son Dameto

A quina distància tocarà l’aigua com a màxim? Es podria construir un sistema que emulàs el brollador de manera que es pogués augmentar o disminuir el cabal d’aigua i, per tant, augmentàs o disminuís la distància a la que arriba l’aigua?

Quin nom té cada camí?

 • keywords: “mapa”, “escala”, “so”
 • date: “2019-04-01”

Se sent una persona dient noms de camins. Es dóna un mapa amb els noms de camins en blanc i els alumnes han de posar els noms al pla. És necessari saber la velocitat a la qual va la persona i l’escola del mapa. Vaig fer una versió amb els camins de Campos, però ara mateix no té sentit perquè faran l’autopista. Es podria fer amb un patinet elèctric i noms dels carrers de Palma.

L’etiqueta d’energia de la Unió Europea

 • keywords: “regla de tres”, “funcions”
 • date: “2019-04-01”

L’objectiu és saber com s’assignen les etiquetes A++, A+, A, B, C, D. Es podria fer que els alumnes ho fessin inductivament: li donam els alumnes etiquetes amb el consum elèctric d’aparells i els han de classificar en A, B, C, D. Segurament ho farant usant una regla de tres i fent intervals uniformes. Després veurem si en realitat és així o no (de fet, les A++, A+ no respecten la linealitat). També podrien mirar si els gràfics de les etiquetes no són lineals:

etiqueta A++ presa de Wikimedia. 2011. Flappiefh. Distribuïda sota llicència CC0 1.0

Hem de mirar els documents legals.

Quina longitud té una passa

 • keywords: “teorema de Pitàgores”, “trigonometria”, “mitjana”, “estadística”
 • date: “2019-04-13”

Quina longitud tenen les passes d’una persona? De què depenen? Crec que es pot modelitzar com a dependència de la longitud de la cama i de la talla de sabata (longitud del peu), ja que l’obertura de cames es pot suposar que és la mateixa per totes les persones. Amb trigonometria o amb el teorema de Pitàgores es podria calcular la longitud entre peu i peu si sabem les dades. Es podria fer deductivament: dibuixam 10 metres a la pissarra i amb un podòmetre (o una aplicació), els alumnes podrien saber les passes donades. Després ho relacionaríem amb el nombre de sabata i la longitud de la cama.

Què costaria omplir una piscina

 • keywords: “volum”, “conversió d’unitats”, “funcions a trossos”, “ortoedre”
 • date: “2019-04-15”

Amb un plànol (mesures de la piscina) es podria demanar què costaria omplir la piscina. Es pot passar les dades dels preus per m3m^3 d’Emaya (o del distribuidor que sigui) i dels camions que duen aigua per a calcular-ho realment. Els preus d’Emaya són funcions per trossos. També es pot fer amb una piscina olímpica, que tenen les dimensions fixades (50x21x2).

L’increment dels plàstics

 • keywords: “gràfiques”, “extrapolació”, “funció”
 • date: “2019-04-18”

Hem de veure l’increment dels plàstics als oceans (veure article complet de Nature i resum de premsa). Quines conseqüències pot tenir pels humans (ingestió de plàstic; multidisciplinar). Podem predir què passarà als anys propers? Podem dir quin incremenrt hi ha hagut per dècades? Quina mitjana de quantitat de plàstics hi havia per any?

Increment del plàstic. Font Nature. Mathew Warren. Planet’s ocean-plastics problem detailed in 60-year data set

Quina longitud té la corda enrotllada?

 • keywords: “circumferència”, “longitud”
 • date: “2019-05-22”

Es tracta d’una variació de l’activitat en tres actes d’en Dan Meyer d’endevinar quants torns hi ha a un rotllet de torns (tipus peixateria (veure foto 1 i foto 2)). Es dóna un rodet de fil o de corda i demanes quina longitud total té el fil o la corda. Les dades necessàries són el diàmetre del rodet i la gruixa de fil o corda afegida al rodet. Un problema similar és demanar-se la longitud d’un paper de vàter.

La cinta mecànica

 • keywords: “velocitat”, “velocitat relativa”, “física”, “when”
 • date: “2019-07-06”
cinta mecànica al Mercat de l’Olivar

Es tracte de mostar que quan els objectes tenen el mateix sentit i direcció, les velocitats relatives són equivalents a la suma de les velocitats. Estic pensant en l’aeroport, que té unes cintes molt llargues i demanar “quin temps tardaran a trobar-se” dues persones que parteixen dels punts oposats de la cinta en sentit oposat. Es podria plantejar com una òpera en tres actes:

 • acte 1: es veu dos amics que parteixen dels extrems oposats de la cinta en sentit oposats amb les mans enlaire com si volguessin “xocar” les mans
 • acte 2: velocitat de cadascun dels protagonistes: un vídeo on es ves el que tarda i la longitud total de la cinta
 • acte 3: s’ensenya què tarden realment a càmera ràpida.

A quin costat tenen el dipòsit de la benzina els cotxes?

 • keywords: “probabilitat experimental”
 • date: “2019-06-18”
tap de benzina d’un cotxe qualsevol (a l’esquerra)

Com a probabilitat experimental, trobar quina és la probabilitat de què els cotxes tenguin la tapa del dipòsit de benzina a l’esquerra. S’hauria de fer una enquesta i trobar la probabilitat experimentalment. Per fer-la teòrica, s’hauria de conèixer el nombre de models venuts (i actualment amb circulació, és a a dir, que no estiguin donats de baixa) i on tenen situada la tapa de la benzina [crec que aquestes dades no estan disponibles].

Com es distribueix la riquesa a les Illes Balears?

 • keywords: “riquesa”, “distribució estadística”
 • date: “2019-08-19”

Quants rics hi ha? Quants pobres? Què representa la classe mitja? Han baixat o pujat aquests col·lectius en relació al total? Es segueix una distribució de Pareto. A la televisió (IB3) vaig veure que hi ha prop de 6000 persones amb més d’1 milió d’euros de patrimoni. I aquests grups de rics han crescut després de la crisi econòmica del 2009.

Els indicadors del canvi climàtic

 • keywords: “canvi climàtic”, “indicadors”, “estadística”
 • date: “2019-11-05”

Quin són els indicadors que realment tenim un canvi climàtic? Què està canviant? Quines són les magnituds que ens han de preocupar? Mirar els bookmarks de la meva compte antiga de twitter i aquest document (via slashdot)

L’edat de la població mundial

 • keywords: “població”, “envelliment”
 • date: “2019-12-08”

Pareix que l’edat de la població mundial és cada vegada major

edat de la població mundial

Font: Reuters

Les línies climàtiques

 • keywords: “canvi climàtic”, “estadística”, “iniciatives”
 • date: “2020-01-05”

Hi ha una iniciativa per representar via línies de temperatura la variació climàtica de l’efecte hivernacle.

Fonts d’activitats

Activitats en general

La puntuació (d’1 a 3 ★) es basa en els criteris següents:

 • Els materials són vertaderament útils
 • És de codi obert
 • Hi ha moltes activitats i estan classificades

Ordenades alfabèticament per autor.

 1. Fitxes, guions i col·leccions (còpia local)
 2. 95 propostes per treballar l’estadística i la probabilitat a l’ESO
  • Autor: Barceló, Maria; Mayol, Miquel; Pol, Josep Lluís; Ruiz, Daniel (SBM-XEIX)
  • Llicència: desconeguda
  • Notes: activitats tancades per a treballar l’estadística. Pareix que se li volia donar el toc interessant i real però va quedar només amb una intenció
  • Arxius: pdf local, libreoffice local
  • Puntuació: ★★
 3. WODB Which one does not belong?
  • Autor: Bourassa, Mary
  • Llicència: copyrighted
  • Notes: de 4 coses hem de dir quina no concorda amb les altres i per què. Hi pot haver múltiples raons i persones diferents poden descartar elements diferents. El 2016 es va publicar el llibre “Which one doesn’t belong?” d’en Christopher Danielson. L’any 2017, la Societat Balear de Matemàtiques va fer un premi inspirat en això: “3 germanes, 4 intrusos” (premiats 2017-2018, premiats 2018-2019)
  • Puntuació: ★★
 4. Classroom Projects
  • Autor: Bowland Maths
  • Llicència: específica (free for non-commercial use)
  • Notes: bàsicament per inspirar-me: fer reals (per exemple òperes en tres actes) els projectes que suggereixen. Cada projecte consta de diversos vídeos que trob un poc avorrits
  • Puntuació: ★
 5. Educación digital a distancia (ESPAD)
  • Autor: del Moral, Sergi; Aína Martínez, José Mª; Alonso Borrego, José Luis; Barbero Corral, Eduardo; Barrios Calmaestra, Luis; Cabezón Ochoa, Miguel Ángel; Cassinello Espinosa, Andrés; Cañas Escamilla, Juan Jesús; Doménech Tomasa, Montserrat; Fernández Rubio, José Ireno; Galo Sánchez, José R.; García Cebrian, María José ; Herrero Izquierdo, José ; Jiménez Igea, Rita; Martín Cano, Miguel; Navarro Canut, Josep Mª; Ramírez García, Carmel; Rodríguez Villanego, Francisco J.; Ruiz Gil, Consolación; Sacau Fontela, José Luis; Simón Santamaría, Juan
  • Llicència: CC-BY-NC-SA 3.0 Espanya
  • Notes: l’Educación digital a distancia es una iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de l’any 2011. Els materials es distribueixen sota llicència CC-BY-NC-SA 3.0 i estan realitzats per diversos autors, entre ells en Sergi del Moral. Existeixen versions amb diversos idiomes (castellà i català entre ells). Aquests materials s’han fet servir pel CEPA Son Canals i han estat aprofitats per l’editorial Talaiot. El curs 2013-2014 (primer curs al CEPA Sud) els vàrem fer servir a tot ESPA. Actualment només es fan servir al cursos de na Margalida Vicens (ESPA 1 i ESPA 2). Hi ha algun problema que està bé, el qual es pot presentar d’una manera més interessant. Exercicis rutinaris per adults. Alguns tenen una aplicació raonable.
  • Arxius: 1r ESO català local, 2n ESO català local, 3r ESO català local, 4t A ESO català local, 4t B ESO català local
  • Puntuació: ★
 6. Numb3rs Math Activities
  • Autor: Durrett, Rick
  • Llicència: desconeguda
  • Fitxers: activitats matemàtiques arrel dels episodis de la sèrie Numbers. Es poden trobar aplicacions pràctiques de les matemàtiques però s’han de treballar per a fer el format més atractiu
  • Puntuació: ★
 7. Fraction Talks
  • Autor: Fraction Talks
  • Llicència: copyrighted
  • Notes: recursos relacionats amb fraccions. Bàsicament trobar quina fracció representa l’àrea colorejada
  • Puntuació: ★
 8. OpenMiddle
  • Autor: Johnson, Nanette; Kaplinsky, Robert; Anderson, Bryan; Luevanos, Dan
  • Llicència: CC-BY-NC-SA 4.0
  • Notes: problemes oberts. Bàsicament de comprensió. S’obri la meitat en el sentit de què l’alumne tria els condicions d’enmig. Per exemple trobar la suma màxima de tres nombres del 0 al 9
  • Puntuació: ★★★
 9. Blog d’en Nathan Kraft (enllaç mort. Disponible via archive.org)
  • Autor: Nathan Kraft
  • Llicència: CC-BY-NC 3.0
  • Notes: Blog d’en Nathan Kraft on hi ha una recopilació d’activitats pròpies i alienes (incloses òperes en tres actes).
  • Puntuació: ★★
 10. Mathalicious
  • Autor: Mathalicious
  • Llicència: copyrighted
  • Notes: Diverses activitats classificades. No són molt interessants
  • Puntuació: ★
 11. Graphing Stories
  • Autor: Meyer, Dan
  • Llicència: CC-BY
  • Notes: mitjançant un vídeo es posa de manifest la dependència entre dues variables. Els alumnes han de graficar, aproximadament, la dependència
  • Puntuació: ★★★
 12. Proves PISA
 13. Math Mistakes
  • Autor: Pershan, Michael
  • Llicència: CC-BY 3.0
  • Notes: es reprodueixen errors resolent exercicis matemàtics. En anglès
  • Puntuació: ★
 14. Materials per l’ESO
  • Autor: Rigo, Maria del Mar; Rodríguez, Félix
  • Llicència: desconeguda
  • Notes: Algunes activitats per fer front a les competències bàsiques. Materials fets durant una llicència d’estudis l’any 2009, supervisats per en Félix Rodríguez. Hi ha alguns materials que estan bé. En general, els materials són clàssics: procedimentals i amb preguntes molt concretes. Ni ha pocs (algun?) d’obert.
  • Puntuació: ★
 15. Virtual Filing Cabinet
  • Autor: Shah, Sam (twitter)
  • LLicència: desconeguda
  • Notes: blog d’en Sam Jshah on hi ha una recopilació d’activitats alienes (incloses òperes en tres actes)
  • Puntuació: ★
 16. Mathematics Assessment Project
  • Autor: Shell Center, University of California (Berkeley), University of Nottingham
  • Llicència: CC-BY-NC-ND 3.0
  • Notes: apartats són tasks, lessons i standards. Hi ha activitats molt interessants.
  • Puntuació: ★★★
 17. Mathshell
  • Autor: Shell Centre for Mathematical Education Publications Ltd.
  • Llicència: específica
  • Notes: hi ha llibres que tenen algunes activitats interessants
  • Puntuació: ★
 18. Estimation180 (twitter)
  • Autor: Stadel, Andrew
  • Llicència: CC-BY-NC-SA 3.0
  • Notes: per a estimar (amb i sense evidències)
  • Puntuació: ★★
 19. Teaching Channel
  • Autor: Teaching Channel
  • Llicència: copyrighted
  • Notes: hi ha l’apartat de vídeos que reculls pràctiques docents de professors (de diverses àrees)
  • Puntuació: ★★
 20. VídeoMAT
  • Autor: VídeoMAT
  • Llicència: CC-BY-NC-SA
  • Notes: els alumnes d’un nivell educactiu responen a una pregunta oberta i fan un vídeo. Participen a un concurs
  • Puntuació: ★★
 21. Visual Patterns
  • Autor: Visual Patterns
  • Llicència: copyrighted
  • Notes: mitjançant patrons visuals es tracta de trobar el terme nn-èssim
  • Puntuació: ★★
 22. Would you rather?
  • Autor: Would you rather?
  • Llicència: desconeguda
  • Notes: es tracte de triar entre dues opcions: la més barata, la de major àrea, etc. En anglès
  • Puntuació: ★★
 23. Yummy Math
  • Autor: Yummy Math
  • Llicència: CC-BY-NC 3.0
  • Notes: diverses activitats classificades. No són molt interessants
  • Puntuació: ★

Fonts de les òperes en tres actes

Fonts específiques per a les activitats que siguin òperes en tres actes.

 1. 101 Questions
  • Autor: Meyer, Dan et al.
  • Llicència habitual: CC-BY 3.0
 2. #wcydwt de Recursive Process
  • Autor: Anderson, Dan
  • Llicència habitual: copyrighted
 3. When Math Happens
  • Autor: Ehlert, Dane
  • Llicència habitual: desconeguda
 4. 3-Act Tasks
  • Autor: Fletcher, Graham
  • Llicència habitual: CC-BY-NC 3.0
 5. Nathan Kraft’s Blog, Nathan Kraft’s Class Website (enllaç mort. Disponible via archive.org)
 6. My Three Acts of a Real World Math Problem. The Landscape of Learning
 7. Tag: Three Act Task. YummyMath. Algunes característiques requereixen pagament.
  • Autor: Marks, Brian; Lewis, Leslie
  • Llicència habitual: CC-BY-NC 3.0
 8. Three Acts, Category: 3acts
  • Autor: Meyer, Dan
  • Llicència habitual: CC-BY 3.0, CC-BY-NC 3.0
 9. 3 Act Math Tasks By Kyle Pearce, Dan Meyer and Others
  • Autor: Pearce, Kyle
  • Llicència habitual: desconeguda
 10. 3 Acts. Teaching Mathematics
  • Autor: Pearcy, Dan
  • Llicència habitual: desconeguda
 11. 3 Acts. Embrace the Drawing Board
  • Autor: Piccini, Timon
  • Llicència habitual: desconeguda
 12. 3 Acts. Zero-Knowledge Proofs
  • Autor: Scammell, John
  • Llicència habitual: desconeguda
 13. 3 Act Catalog. Divisible by 3
  • Autor: Stadel, Andrew
  • Llicència habitual: desconeguda

Pendents de classificar