Cadena de favors (Pay It Forward)

Xavier Bordoy

Índex de continguts

Paraules clau

"modelització" "estimar" "funcions" "logaritmes" "progressió geomètrica" "potències" "when" "activitats"

Resum

Adonar-se de la rapidesa del creixement en una funció exponencial. Els objectius són a) introduïr la notació de potència, b) introduïr vocabulari: base i exponent, c) càlcul d’una potència i d) reconèixer el ràpid creixement d’una funció exponencial. Després o durant la realització d’aquesta òpera està bé posar el diagrama (tipus Trevor) i veure com es pot expressar el nombre de persones ajudades amb notació de potències. Depenent del nivell de l’alumnat es pot fer servir la suma d’una progressió geomètrica per calcular les persones ajudades acumulades o fins i tot els logaritmes per calcular exactament el nombre de passes necessàries per ajudar a tot el món. Útil per a introduir significat de a^0 i a^1 segons la passa de la cadena de favors.

Acte 1

Acte 1

  • Quantes passes serien necessàries per ajudar a totes les persones del món?
  • Podeu endivinar aquest nombre?
  • Podeu trobar una fita inferior? Una fita superior?

Acte 2

Acte 3

Notes

  • El vídeo és part de la pel·lícula “Pay it forward” (“Cadena de favores”). Warner Bros. USA. 2001. Copyright 2011 Warner Bros. L’ús d’aquesta obra es realitza acollint-se al dret de cita i ressenya per a fins docents amparat a l’article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual de la legislació espanyola i a l’ús just de la legislació dels Estats Units d’Amèrica.
  • És pot fer per a la població del poble on viuen els alumnes per ser més proper a l’alumnat i després passar a la població mundial.

Quant a aquest document

L’autor d’aquest document és en Xavier Bordoy. La primera versió del document va ser creada dia 2 d’octubre de 2014. El document es distribueix sota la llicència Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).