Cervesa consumida

Xavier Bordoy

Índex de continguts

Paraules clau

"regle" "percentatges" "diagrama de sectors" "regla de tres directa - funció lineal" "activitats"

Resum

Quantes cerveses de cada tipus s’han consumit segons aquest infograma?

Pregunta

Quin tant per cent de cada cervesa s’ha consumit?

Infograma sobre el consum anial de cervesa. Copyright 2009 Dan Meyer

Dades

  • Nombre total de cerveses consumides: 1237

Part 2

  • Podeu construir un diagrama de sectors amb les dades anteriors?

Notes

  • Mitjançant l’ús d’un regle es pot saber sense cap problema el tant per cent de cerveses consumides
  • Quan es demana fer un diagrama de sectors, es pot fer amb les dades ja calculades i proporcionalitat per a calcular els angles.
  • La imatge original està aquí i les dades de consum
  • Les dades i els infogrames estan obtinguts del vídeo “2009 Anual Report” d’en Dan Meyer i de l’entrada del blog “My 2009 Annual Report — Behind The Scenes”
  • Hi podria haver una variació, on en comptes d’oferir la informació de quantes cerveses en total hi ha, es proporcionàs el nombre de cerveses d’una marca i es demanàs el nombre de cerveses de cada classe i totals.

Quant aquest document

L’autor d’aquest document és en Xavier Bordoy. La primera versió del document va ser creada dia 8 de maig de 2016. El document es distribueix sota la llicència Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). S’usen infografies i dades del vídeo “2009 Anual Report” d’en Dan Meyer i de l’entrada del blog “My 2009 Annual Report — Behind The Scenes” d’en Dan Meyer. Del vídeo en té tots els drets reservats. L’entrada es distribueix sota la llicència Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)