Conèixer els meus alumnes

Xavier Bordoy

Índex de continguts

Paraules clau

"activitats" "agregar dades" "diagrama de barres" "diagrama de sectors" "estadística" "enquesta" "infograma" "mediana" "mitjana aritmètica" "plànols" "taula de freqüències" "introducció a l’aprenentatge basat en problemes" "introducció a l’estadística"

Resum

Conèixer el perfil del meu alumnat. Demanar l’ajuda dels alumnes per tal de fer-ho

Resum

Es tracte de conèixer els meus alumnes i alhora introduir el treball en grup dins classe i l’estadística. Està pensat per fer-se el primer dia de classe, després de la presentació de l’assignatura.

 • Durada prevista: 3 sessions
 • Materials previs: impressió de les dades en brut llevant els noms i cognoms del Xestib.

Activitat

 • El professor diu que li agradaria conèixer els alumnes. Per això necessitaria saber algunes dades
 • Els alumnes treuen llapis i paper i apunten anònimament:
  • l’edat
  • a quin poble viuen (es pot demanar el carrer si es preveu que tothom visqui a la mateixa zona)
  • de què fan feina
  • quins idiomes parlen
  • quines aficions tenen o a què dediquen el seu temps lliure.
 • El professor també ho apunta a un paper.
 • Posem la informació a una urna i traient cada paper ho apuntem a la pissarra electrònica i demanem als alumnes que elaborin un “perfil” d’estudiant de Matemàtiques d’ESPA.
 • Després contrastem les dades amb les de tot el centre (per exemple les dades del CEPA Sud 2016 i 2017) mirant per exemple on viuen els alumnes d’ESPA del centre. Els don les fulles impreses i ells que facin el buidatge
 • Hi ha dades (feina, idiomes parlats) que no podem contrastar amb el xestib. Sinó que hauríem de fer una enquesta
 • Es pot fer una representació amb un diagrama al mapa de la regió per exemple amb cercles més grans per expressar que viuen més persones. També es pot fer un diagrama de sectors per, per exemple, saber l’edat més comuna (%) o un diagrama de barres.
 • Es pot introduir la mediana i la mitjana