El dipòsit d’aigua (Water Tank)

Dan Meyer

Índex de continguts

Paraules clau

"geometria" "cabal" "capacitat" "perímetre" "apotema" "volum d’un prisme" "regla de tres directa - funció lineal" "conversió d’unitats" "implementació a l’aula" "when" "activitats"

Resum

Quant tardarà a omplir el recipient? Passar les unitats imperials a les unitats mètriques, Amb les mesures del recipient, trobar el volum d’un prisme octogonal. Amb la informació del cabal d’aigua i una regla de tres, trobar el temps que tarda en omplir-se el dipòsit. Quant tardarà a buidar-se el recipient? Amb la capacitat del recipient (calculada anteriorment) i el cabal d’aigua de l’aixeta i una regla de tres, trobam quan tarda a buidar-se el recipient

Acte 1

acte 1

Quant de temps tardarà en omplir-se el dipòsit d’aigua

Acte 2

Acte 3

acte 3

Seqüela

Acte 1

acte 1

Quant tardarà en buidar-se?

Acte 2

Acte 3

acte 3

Implementació

 • El curs 2018-2019, quadrimestre 2, vaig implementar l’activitat a classe en 5 hores (inclosa la seqüela).
  • preguntes per part dels alumnes.
  • És important saber de quina figura es tracte.
  • Tàctica de resolució general: 1) trobar el volum del recipient (prisme octogonal), 2) amb la informació del cabal d’aigua, trobar el temps que tarda a omplir-se el dipòsit, usant un raonament proporcional directe (veure exemple del raonament per a l’exposició i informes d’activitat].
  • Els càlculs dels alumnes calculats a la seqüela (prop de 5 minuts), no coincidiran amb el valor real (uns 7 minuts), segurament perquè el cabal d’aigua és molt poc al final del buidatge
  • Publicat a mastodon

Quant aquest document

L’autor original de l’activitat és en Dan Meyer (vegeu “Water Tank”). La primera versió del document va ser creada dia 8 de juliol de 2011. El document es distribueix sota la llicència Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0). Jo la he traduïda al català amb els mateixos termes de la llicència.