El punt del llibre

Xavier Bordoy

Índex de continguts

Paraules clau

"regla de tres directa - funció lineal" "estimar" "activitats en grup" "when" "activitats"

Resum

Estimar a quina pàgina està el punt de llibre. Es tracte de intuïtivament endivinar, estimar, a quina pàgina està el llibre. L’única informació proporcionada és el nombre de pàgines del llibre. Si l’alumne fa l’activitat un parell de vegades amb el mateix llibre pot arribar a endivinar amb molta precissió la pàgina del punt de llibre. Si es vol fer amb més recolsament científic i no tant a sorts, es pot donar un regle i amb una regla de tres trobar la pàgina després de mesurar la distància entre la tapa i el punt del llibre.

Acte 1

A quina pàgina està el punt de llibre?

Punt de llibre a un llibre

Acte 2

Acte 3

Imatge d’on està el punt del llibre. Teniu disponible la imatge ampliada

Notes

  • Aquesta òpera en tres actes es pot fer a classe com a activitat grupal: es reparteixen llibres qualssevol i punts. I es demana que un alumne posi el punt i demani a l’altre a quina pàgina està el llibre. L’única informació proporcionada és el nombre de pàgines totals del llibre. S’anota la resposta de l’alumne i la pàgina on vertaderament estava el punt. S’intercanvien els papers. Guanya qui menys error (absolut o relatiu ha fet).
  • De la mateixa manera, es podria fer grupal l’òpera en tres actes, equipant als grups amb regle i que els alumnes l’usassin per estimar on estar el punt del llibre.

Quant a aquest document

L’autor d’aquest document és en Xavier Bordoy. La primera versió del document va ser creada dia 11 d’abril de 2016. El document es distribueix sota la llicència Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).