Fonts d’activitats

Xavier Bordoy

Índex de continguts

Paraules clau

"activitats"

Resum

Llista de fonts d’activitats.

Fonts d’activitats

Activitats en general

La puntuació (d’1 a 3 ★) es basa en els criteris següents:

 • Els materials són vertaderament útils
 • És de codi obert (per exemple alliberats sota llicència Creative Commons)
 • Hi ha moltes activitats i estan classificades

Ordenades alfabèticament per autor.

 1. Fitxes, guions i col·leccions (còpia local)
 2. 95 propostes per treballar l’estadística i la probabilitat a l’ESO
  • Autor: Barceló, Maria; Mayol, Miquel; Pol, Josep Lluís; Ruiz, Daniel (SBM-XEIX)
  • Llicència: desconeguda
  • Notes: activitats tancades per a treballar l’estadística. Pareix que se li volia donar el toc interessant i real però va quedar només amb una intenció
  • Arxius: pdf local, libreoffice local
  • Puntuació: ★★
 3. WODB Which one does not belong?
  • Autor: Bourassa, Mary
  • Llicència: copyrighted
  • Notes: de 4 coses hem de dir quina no concorda amb les altres i per què. Hi pot haver múltiples raons i persones diferents poden descartar elements diferents. El 2016 es va publicar el llibre “Which one doesn’t belong?” d’en Christopher Danielson. L’any 2017, la Societat Balear de Matemàtiques va fer un premi inspirat en això: “3 germanes, 4 intrusos” (premiats 2017-2018, premiats 2018-2019)
  • Puntuació: ★★
 4. Classroom Projects
  • Autor: Bowland Maths
  • Llicència: específica (free for non-commercial use)
  • Notes: bàsicament per inspirar-me: fer reals (per exemple òperes en tres actes) els projectes que suggereixen. Cada projecte consta de diversos vídeos que trob un poc avorrits
  • Puntuació: ★
 5. Educación digital a distancia (ESPAD)
  • Autor: del Moral, Sergi; Aína Martínez, José Mª; Alonso Borrego, José Luis; Barbero Corral, Eduardo; Barrios Calmaestra, Luis; Cabezón Ochoa, Miguel Ángel; Cassinello Espinosa, Andrés; Cañas Escamilla, Juan Jesús; Doménech Tomasa, Montserrat; Fernández Rubio, José Ireno; Galo Sánchez, José R.; García Cebrian, María José ; Herrero Izquierdo, José ; Jiménez Igea, Rita; Martín Cano, Miguel; Navarro Canut, Josep Mª; Ramírez García, Carmel; Rodríguez Villanego, Francisco J.; Ruiz Gil, Consolación; Sacau Fontela, José Luis; Simón Santamaría, Juan
  • Llicència: CC-BY-NC-SA 3.0 Espanya
  • Notes: l’Educación digital a distancia es una iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de l’any 2011. Els materials es distribueixen sota llicència CC-BY-NC-SA 3.0 i estan realitzats per diversos autors, entre ells en Sergi del Moral. Existeixen versions amb diversos idiomes (castellà i català entre ells). Aquests materials s’han fet servir pel CEPA Son Canals i han estat aprofitats per l’editorial Talaiot. El curs 2013-2014 (primer curs al CEPA Sud) els vàrem fer servir a tot ESPA. Actualment només es fan servir al cursos de na Margalida Vicens (ESPA 1 i ESPA 2). Hi ha algun problema que està bé, el qual es pot presentar d’una manera més interessant. Exercicis rutinaris per adults. Alguns tenen una aplicació raonable.
  • Arxius: 1r ESO català local, 2n ESO català local, 3r ESO català local, 4t A ESO català local, 4t B ESO català local
  • Puntuació: ★
 6. Numb3rs Math Activities
  • Autor: Durrett, Rick
  • Llicència: desconeguda
  • Fitxers: activitats matemàtiques arrel dels episodis de la sèrie Numbers. Es poden trobar aplicacions pràctiques de les matemàtiques però s’han de treballar per a fer el format més atractiu
  • Puntuació: ★
 7. Fraction Talks
  • Autor: Fraction Talks
  • Llicència: copyrighted
  • Notes: recursos relacionats amb fraccions. Bàsicament trobar quina fracció representa l’àrea colorejada
  • Puntuació: ★
 8. OpenMiddle
  • Autor: Johnson, Nanette; Kaplinsky, Robert; Anderson, Bryan; Luevanos, Dan
  • Llicència: CC-BY-NC-SA 4.0
  • Notes: problemes oberts. Bàsicament de comprensió. S’obri la meitat en el sentit de què l’alumne tria els condicions d’enmig. Per exemple trobar la suma màxima de tres nombres del 0 al 9
  • Puntuació: ★★★
 9. Blog d’en Nathan Kraft (enllaç mort. Disponible via archive.org)
  • Autor: Nathan Kraft
  • Llicència: CC-BY-NC 3.0
  • Notes: Blog d’en Nathan Kraft on hi ha una recopilació d’activitats pròpies i alienes (incloses òperes en tres actes).
  • Puntuació: ★★
 10. Mathalicious
  • Autor: Mathalicious
  • Llicència: copyrighted
  • Notes: Diverses activitats classificades. No són molt interessants
  • Puntuació: ★
 11. Graphing Stories
  • Autor: Meyer, Dan
  • Llicència: CC-BY
  • Notes: mitjançant un vídeo es posa de manifest la dependència entre dues variables. Els alumnes han de graficar, aproximadament, la dependència
  • Puntuació: ★★★
 12. Proves PISA
 13. Math Mistakes
  • Autor: Pershan, Michael
  • Llicència: CC-BY 3.0
  • Notes: es reprodueixen errors resolent exercicis matemàtics. En anglès
  • Puntuació: ★
 14. Materials per l’ESO
  • Autor: Rigo, Maria del Mar; Rodríguez, Félix
  • Llicència: desconeguda
  • Notes: Algunes activitats per fer front a les competències bàsiques. Materials fets durant una llicència d’estudis l’any 2009, supervisats per en Félix Rodríguez. Hi ha alguns materials que estan bé. En general, els materials són clàssics: procedimentals i amb preguntes molt concretes. Ni ha pocs (algun?) d’obert.
  • Puntuació: ★
 15. Virtual Filing Cabinet
  • Autor: Shah, Sam (twitter)
  • LLicència: desconeguda
  • Notes: blog d’en Sam Jshah on hi ha una recopilació d’activitats alienes (incloses òperes en tres actes)
  • Puntuació: ★
 16. Mathematics Assessment Project
  • Autor: Shell Center, University of California (Berkeley), University of Nottingham
  • Llicència: CC-BY-NC-ND 3.0
  • Notes: apartats són tasks, lessons i standards. Hi ha activitats molt interessants.
  • Puntuació: ★★★
 17. Mathshell
  • Autor: Shell Centre for Mathematical Education Publications Ltd.
  • Llicència: específica
  • Notes: hi ha llibres que tenen algunes activitats interessants
  • Puntuació: ★
 18. Estimation180 (twitter)
  • Autor: Stadel, Andrew
  • Llicència: CC-BY-NC-SA 3.0
  • Notes: per a estimar (amb i sense evidències)
  • Puntuació: ★★
 19. Teaching Channel
  • Autor: Teaching Channel
  • Llicència: copyrighted
  • Notes: hi ha l’apartat de vídeos que reculls pràctiques docents de professors (de diverses àrees)
  • Puntuació: ★★
 20. VídeoMAT
  • Autor: VídeoMAT
  • Llicència: CC-BY-NC-SA
  • Notes: els alumnes d’un nivell educactiu responen a una pregunta oberta i fan un vídeo. Participen a un concurs
  • Puntuació: ★★
 21. Visual Patterns
  • Autor: Visual Patterns
  • Llicència: copyrighted
  • Notes: mitjançant patrons visuals es tracta de trobar el terme nn-èssim
  • Puntuació: ★★
 22. Would you rather?
  • Autor: Would you rather?
  • Llicència: desconeguda
  • Notes: es tracte de triar entre dues opcions: la més barata, la de major àrea, etc. En anglès
  • Puntuació: ★★
 23. Yummy Math
  • Autor: Yummy Math
  • Llicència: CC-BY-NC 3.0
  • Notes: diverses activitats classificades. No són molt interessants
  • Puntuació: ★

Fonts de les òperes en tres actes

Fonts específiques per a les activitats que siguin òperes en tres actes.

 1. 101 Questions
  • Autor: Meyer, Dan et al.
  • Llicència habitual: CC-BY 3.0
 2. #wcydwt de Recursive Process
  • Autor: Anderson, Dan
  • Llicència habitual: copyrighted
 3. When Math Happens
  • Autor: Ehlert, Dane
  • Llicència habitual: desconeguda
 4. 3-Act Tasks
  • Autor: Fletcher, Graham
  • Llicència habitual: CC-BY-NC 3.0
 5. Nathan Kraft’s Blog, Nathan Kraft’s Class Website (enllaç mort. Disponible via archive.org)
 6. My Three Acts of a Real World Math Problem. The Landscape of Learning
 7. Tag: Three Act Task. YummyMath. Algunes característiques requereixen pagament.
  • Autor: Marks, Brian; Lewis, Leslie
  • Llicència habitual: CC-BY-NC 3.0
 8. Three Acts, Category: 3acts
  • Autor: Meyer, Dan
  • Llicència habitual: CC-BY 3.0, CC-BY-NC 3.0
 9. 3 Act Math Tasks By Kyle Pearce, Dan Meyer and Others
  • Autor: Pearce, Kyle
  • Llicència habitual: desconeguda
 10. 3 Acts. Teaching Mathematics
  • Autor: Pearcy, Dan
  • Llicència habitual: desconeguda
 11. 3 Acts. Embrace the Drawing Board
  • Autor: Piccini, Timon
  • Llicència habitual: desconeguda
 12. 3 Acts. Zero-Knowledge Proofs
  • Autor: Scammell, John
  • Llicència habitual: desconeguda
 13. 3 Act Catalog. Divisible by 3
  • Autor: Stadel, Andrew
  • Llicència habitual: desconeguda

Pendents de classificar