Hipsòmetre

Anton Aubanell

Índex de continguts

Paraules clau

"implementació a l’aula" "activitats" "teorema de Tales" "proporcionalitat geomètrica" "when"

Es tracta de construir un estri per mesurar altures basat en en teorema de Tales. L’activitat original és de n’Anton Aubanell que en té tots els drets reservats.

Implementacions

Curs 2011-2012. Diversificació 4t

L’hipsòmetre és una fitxa de n’Anton Aubanell que consisteix en la construcció d’un aparell per a mesurar distàncies aprofitant el teorema de Tales. Vaig fer-lo servir al curs de Diversificació Curricular de 4t d’ESO per a mesurar les faroles del pati el 2011 dins el segon tema (Proporcionalitat geomètrica). Prèviament vaig modificar la fitxa per a donar-la als alumnes. Li vaig enviar la versió modificació a n’Anton Aubanell (gmail), que la va rebre molt satisfactòriament.

Per al disseny de la fitxa, he emprat el fitxer "Protractor Rapporteur Degrees V3

Possible aplicació a una sortida extraescolar

  • Es podria usar l’hipsòmetre per a fer una activitat extraescolar de difusió de les matemàtiques. La he titulada “Hipsada”