La graduació (Graduation)

Dan Meyer

Índex de continguts

Paraules clau

"funcions" "funció afí" "regla de tres directa - funció lineal" "extrapolació afí" "taula de freqüències" "recomptar" "temps" "mesurar" "mitjana aritmètica" "implementació a l’aula" "when" "activitats"

Resum

Quant de temps haurem d’esperar fins que es graduï el cosí del que grava el vídeo? Feim una mitjana del temps que tarda l’orador a pronunciar els noms de 2 i 3 paraules (ús del cronòmetre). Pels noms més llargs, feim una extrapolació afí (recta que passa per dos punts). Classifiquem els noms dels graduats segons el nombre de paraules (taula de freqüències) i multiplicant per saber el temps tardat per pronunciar noms. Després sumem el temps entre pronuncia i pronuncia.

Acte 1

Acte 1

Quant de temps haurem d’esperar fins que li donin el títol al meu cosí?

Acte 2

  • Vídeo ampliat de la graduació

Acte 3

Acte 3

Implementació

  • El curs 2018-2019, quadrimestre 1, vaig implementar aquesta activitat a classe durant 2 dies a ESPA 4. Primer els vaig demanar les preguntes que suggeria el vídeo (What do you notice, what do you wonder) i quines dades els feien falten per a contestar-les. Ens vàrem centrar en el temps que tardaria a sortir a l’estrada el cosí del protagonista del vídeo. Es alumnes varen modelitzar el problema mirant el temps que tardava l’orador a dir els noms de dues paraules, de tres paraules, de quatre paraules i de cinc paraules: vàrem fer una mitjana de les mesures fetes pels alumnes amb els mòbils mirant el vídeo per als noms de 2 i 3 paraules. Per als noms de 4 i 5 paraules vàrem fer una extrapolació afí (amb una recta i l’ajuda del Geogebra). Després vàrem calcular el temps que tardaria l’orador en pronunciar tots els noms, multiplicant el nombre de noms de 2, 3, 4 i 5 paraules que hi ha pel temps que tarda a pronunciar-los. Vàrem calcular el temps que tardaven entre persones i el vàrem sumar. Vaig deixar constància de la implementació a mastodon.

  • De cara a properes implementacions, he de tenir un full de càlcul amb els noms classificats per nombre de paraules (taula de freqüències de la llargària dels noms). (pendent)

  • Per polir el raonament, s’hauria de tenir el temps que l’orador està a pronunciar fonemes, no paraules.

  • Hem detectat situacions reals que dificulten el nostre model: hi ha graduats que falten a la cerimònia i que, per tant, no donen el paper amb el seu nom a l’orador i, per tant, s’ometen. I de vegades l’orador acurça els noms llargs.

  • Vaig oferir 55 punts si els estudiants s’aproximaven amb un 10% d’error. Al final varen obtenir un 12% d’error i els vaig posar 50 punts.

Quant aquest document

L’autor original de l’activitat és en Dan Meyer (vegeu “Graduation”). La primera versió del document va ser creada dia 7 de setembre de 2015. El document es distribueix sota la llicència Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0). Jo la he traduïda al català amb els mateixos termes de la llicència. Els vídeos i el document de la graduació pertanyen a de Hardvard College i en retenen tots els drets.