La línia temporal del curs

Xavier Bordoy

Índex de continguts

Paraules clau

"temps" "representació gràfica" "regla de tres directa - funció lineal" "regle" "mesurar" "conversió d’unitats" "activitats"

Resum

Dibuixar a la línia temporal del curs diversos esdeveniments, com poden ser els períodes de vacances. Es tracta d’usar regle i amb una regla de tres representar gràficament les vacances a un diagrama lineal. Durant la representació s’hauran de convertir unitats de temps.

Acte 1

línia temporal del curs
 • On estaran les vacances de Nadal? (o les de Pasqua)
 • Quin dia haurem passat la meitat del curs?

Acte 2

 • La línia-temporal en paper
 • Calendari escolar:
  • dia d’inici de les classes
  • dia de finalització
  • festes
 • Longitud de la línia temporal: usar el regle

Notes

 • Es pot usar els dies feiners o tots els dies per al càlcul
 • Inspirat a partir d’aquesta activitat de na Alyson Eaglen.

Quant aquest document

L’autor d’aquest document és en Xavier Bordoy. La primera versió del document va ser creada dia 27 de febrer de 2018. El document es distribueix sota la llicència Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).