La pausa musical. Anna Castillo i Macarena García canten per Whitney Houston

Xavier Bordoy

Índex de continguts

Paraules clau

"població estadística" "mostra estadística" "mitjana aritmètica" "error" "estadística" "probabilitat experimental" "probabilitat" "distribució normal" "distribució estadística" "when" "activitats"

Resum

Quin error cometen les persones quan intenten trobar quan es reprèn la música després d’una pausa musical? Quina probabilitat tenim que una persona triada a l’atzar encerti? S’aproxima a una distribució normal?

Acte 1

Anna Castillo y Macarena García cantan por Whitney Houston en ‘El Hormiguero 3.0’. (c) 2017 Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación. Tots els drets reservats

 • Si seleccionam una persona a l’atzar, quina probabilitat hi ha que encerti?

Acte 2

Desevolupament de l’activitat

 • Els alumnes s’asseuen per parelles
 • Un alumne agafa un llapis i l’altra el mòbil. L’alumne del mòbil necessita la càmera de vídeo i una una aplicació
 • El professor posa el so del vídeo de na Whitney Houston, sense imatge i atura a la pausa [també es pot deixar la música de fons per a què els alumnes vegin tot d’una si encerten o no]. Mentrestant el alumnes gravan amb la càmera de vídeo als companys que, quan ho creguin convenient, han de pegar un cop amb el llapis a la taula.
 • Posteriorment amb l’aplicació del cronòmetre es mira el temps que tarda cada alumne des de què ha començat el silenci fins que han pegat amb el llapis
 • Es poden fer diverses mesures i fer una mitjana de temps.
 • Amb els temps d’error obtinguts, es veu com varia.
 • Altres preguntes interessants:
  • És difícil encertar? Què vol dir encertar? (quina precisió és necessària)
  • Si féssim aquest experiment amb molta gent, quin seria l’error mitjà?
  • Com varia la diferència entre el moment que pega al tambor i el moment real de la cançó?
  • Quina és la probabilitat de què una persona triada a l’atzar tengui un error menor d’1 segon?

Notes

 • Una activitat relacionada podria ser comptar fins a 30 i mirar quina ha estat la desviació respecte de 30 segons reals.
 • Pot servir per a introduir els conceptes de mostra i població per a contestar la pregunta genèrica que ens feim. D’altra banda, també serveix per a introduir el concepte de probabilitat experimental.

Implementació a l’aula

 • El curs 2018-2019 vàrem implementar a classe a ESPA 4 aquesta activitat en dues classes.
  • La vàrem fer just després d’explicar que hi ha probabilitats teòriques (que no necessiten dades externes - només fa falta llapis i paper) i probabilitats experimentals (necessitam dades externes). Després d’explicar això vàrem fer l’activitats de l’Egg routte per a veure un exemple de probabilitat teòrica. Per veure un exemple de probabilitat experimental, vàrem fer aquesta activitat.
  • Vàrem visionar el vídeo del Hormiguero i els vaig demanar quina probabilitat hi havia que una persona triada a l’atzar encertés. Vàrem veure la necessitat d’agafar una mostra (alumnes d’ESPA 4) enfront de la població de la pregunta (població mundial). Vàrem veure oralment exemples de poblacions i mostres.
  • Per parelles, els alumnes varen gravar en vídeo als companys mentre sonava de fons la cançó. Havien de pegar un cop amb la mà.
  • Després d’això, miraven amb un aplicació de cronòmetre el temps que havien tardat entre el silenci i la pagada de cop. Ho feien mínim 3 cops per a diluir errors.
  • Després miraven entre tots els alumnes (usant l’aplicació del cronòmetre) què tarda realment la cançó entre el silenci i el retorn de so.
  • Vàrem fer el mateix per la cançó Roxette.
  • Per calcular la probabilitat, en comptes de l’error, els alumnes se’ls ocorr calcular el tant per cent que representa l’interval entre el silenci i el seu cop respecte de l’interval entre el silenci i el retorn del so de la cançó.
  • Vàrem detectar un problema: ningú va encertar encara que una persona va fer un alumne va tenir un 99% de l’interval. Creim que és per mor de la precisió: no som suficientment precisos a l’hora de cronometrar el temps. No ho sabem del cert. Així i tot fixem com a conveni que un error del 5% era encert. D’aquesta manera comptam el nombre de persones que tenen un interval que representa entre 0% i 95%, entre 95% i 105% i a partir de 105%.
  • Publicat a mastodon i twitter
 • El curs 2019-2020, primer quadrimestre, la vaig tornar a implementar a ESPA 4. En aquest cas, varen definir encertar en un 2% d’error.

Quant a aquest document

L’autor d’aquest document és en Xavier Bordoy. La primera versió del document va ser creada dia 13 de maig de 2019 a partir d’una idea de dia 7 de gener de 2018 que vaig desenvolupar a la tasca 2 del curs “Mobile learning. Ús i creació d’apps educatives”. El document es distribueix sota la llicència Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). El vídeo pertany al programa “El hormiguero” d’Antena 3 de dia 25 de setembre de 2017 i en té tots els drets reservats Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación.