La pica que vessa (Leaky Faucet)

Dan Meyer

Índex de continguts

Paraules clau

"activitats" "regla de tres directa - funció lineal" "volum" "when" "capacitat" "temps" "velocitat" "cost" "calcular" "conversió d’unitats" "implementació a l’aula"

Resum

Què tardarà a omplir-se la pica?

Acte 1

vídeo d’una pica en la qual l’aixeta vessa

  • Què tardarà la pica en omplir-se?
  • Què costarà en doblers?

Acte 2

Acte 3

vídeo complet de quan tarda la pica a omplir-se

Quant a aquest document

L’autor original de l’activitat és en Dan Meyer. La primera versió del document va ser creada dia 24 d’abril de 2012. El document es distribueix sota la llicència Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0). Jo la he traduïda al català amb els mateixos termes de la llicència.

Implementació a classe

  • El curs 2013-2014 ho vaig implementar a ESPA 2 (Joana) i no va funcionar. Era massa complicat i massa pocs alumnes.
  • El curs 2017-2018 Quadrimestre 2 a ESPA 3 (pendent: posar el fitxers dels alumnes (google drive)). Constatam que no feim servir la dada de què cauen 5 gotes en 10,14 segons sinó que en 10 minuts s’omplen 85 ml. Trob que seria més intuïtiu saber quantes gotes són un litre. Així li he manifestat al seu autor. Proposta de millora: fer-ho amb compta-gotes

Propostes de millora

  1. Mirar quantes gotes hi ha a un litre. D’aquesta manera podríem emprar directament la dada de gotes per segon en el càlcul del temps en que s’omplirà la pica i no els ml per segon
  2. Mira el cost de l’aigua als municipis de Mallorca