La piscina de cola (Coca-Cola Pool)

Dan Meyer

Índex de continguts

Paraules clau

"geometria" "regla de tres directa - funció lineal" "estimar" "volum d’un cilindre" "conversió d’unitats" "implementació a l’aula" "when" "activitats"

Resum

Quantes botelles de cola han necessitat per omplir la piscina? Les dimensions de la piscina estan en peus i polsades americanes. Les hem passat a metres. Hem aplicat la fórmula del volum d’un cilindre. Ens ha donat metres cúbics. Els hem passat a litres. Això és la capacitat de la piscina. Després hem dividit la capacitat entre dos per a saber el nombre de botelles emprades. El nombre de botelles real dista bastant del què deduïm. Apuntam dos problemes: la piscina no està plena del tot i nosaltres la hem suposada plena i hem suposat que la piscina és un cilindre i realment és un prisme dodecaèdric. Quants doblers ha costat omplir la piscina? Ho podem estimar amb la primera pregunta i el cost de cada botella. Quant de temps han tardat a omplir la piscina? Ho podem estimar mesurant experimentalment el temps en abocar una botella.

Acte 1

Acte 1

  • Quantes botelles han estat necessàries per omplir la piscina?
  • Quant ha costat econòmicament omplir la piscina?
  • Quant de temps han tardat en omplir la piscina?

Acte 2

Acte 3

Acte 3

Seqüela

Quines dimensions hauria de tenir la piscina si hi volguéssim abocar 1 milió de botelles de cola?

Notes

  • Es pot estimar el cost usant el preu d’una botella de cola i responent a la pregunta de quantes botelles s’han emprat

Implementació

Quant aquest document

L’autor original de l’activitat és en Dan Meyer (vegeu “Coca Cola Pool”). La primera versió del document va ser creada dia 31 de desembre de 2016. El document es distribueix sota la llicència Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0). Jo la he traduïda al català amb els mateixos termes de la llicència.