Lacasitos

Xavier Bordoy

Índex de continguts

Paraules clau

"comparar" "regla de tres directa - funció lineal" "volum d’un cilindre" "àrea" "física" "activitats" "mesurar" "massa - pes"

Resum

Comparar diferents envasos grans i petits del mateix producte

Acte 1

  • Com de gran és el segon respecte del primer?
  • Què vol dir gran? Comparam l’altura, el volum, l’àrea de la superfície?
  • Quants de lacasitos cabrien al gran: mesurant el volum d’un lacasito (en aquest cas tenim aire inter-lacasitos) o mesurant el pes dels lacasitos
  • Què pesarien tots els lacasitos del gran?
  • A quants pots petits equival el pot gran?

Acte 2

Acte 3

Pendent de fer els càlculs

Notes

Estaria bé comprar una quantitat considerables de pots de lacasitos grossos i petits i fer que els alumnes, per grups, mesurassin els pots de lacasitos amb regle, calculassin els volums i l’àrea i traguessin conclusions: quantes vegades el pot gran és igual al petit. També podrien mesurar el pes i el volum dels lacasitos.