Marques pneumàtiques (Car Skid Marks)

MapShell

Índex de continguts

Paraules clau

"introducció a l’aprenentatge basat en problemes" "aproximació" "error" "representació gràfica" "modelització" "funció afí" "comparar" "corba que millor s’ajusta a un núvol de punts" "activitats"

Resum

Els estudiants han de conjecturar una regla que aproximi les marques de pneumàtics en funció de la velocitat del cotxe (a partir de taula). Després comparar fórmules que les aproximen

Taula de la longitud de les marques pneumàtics i la velocitat que duia el cotxe
  • Podem deduir quina relació hi ha entre la longitud i la velocitat?
  • Hi ha dues alternatives forenses per a no haver de dur la taula sempre amb ells:
    • Mani: v=l/2v = l/2
    • Dek: v=l/4+30v = l/4 + 30
    Quina és la millor?

Nota

Es tracte de comparar models (afins) per a explicar el comportament de la longitud de les marques en funció de la velocitat del cotxe. Es pot fer més general: donar les dades i que els alumnes trobin la funció (afí o no) que l’aproxima millor.

Fitxers

Implementació a l’aula

La vaig implementar el curs 2016-2017 el segon quadrimestre a ESPA 4 com a primera activitat de curs (en grup i com a introducció a l’aprenentatge basat en problemes). La part de què els alumnes trobin la fórmula que aproxima la taula no me va funcionar. La part de comparar les dues idees dels forensesm sí que me va funcionar.

El que faig primer és donar una part de la taula (fins a 66 mph) i intentar que els alumnes dedueixin una fórmula que l’aproximi. Quan la tenen o després de donar les regles d’en Dek i d’en Mani, els don la taula completa i els dic que verifiquin la seva fórmula o bé diguin quines de les dues aproximacions és la millor. S’ha de dir que els errors de les aproximacions són aproximadament simètriques respecte dels valors centrals de la taula, pel que truncar la taula fa que potser no es vegi en tota claredat els errors reals. Si es volgués fer bé, s’hauria de donar al principi tota la taula i després una taula ampliada. Però com expandir la taula real? És un bon problema perquè només tenim les aproximacions.

Pendent relatar grups (baixades/temporal)

Quant aquest document

L’autor original de l’activitat és en Mathematics Assessment Project (MapShell). Concretament els autors de l’obra són Malcolm Swan, Nichola Clarke, Clare Dawson, Sheila Evans, Colin Foster, Marie Joubert, Hugh Burkhardt, Rita Crust, Andy Noyes i Daniel Pead (vegeu “Car Skid Marks”). El document es distribueix sota llicència Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0). Jo la he traduïda al català amb els mateixos termes de la llicència. Per fer-ho he demanat permís al MapShell per correu electrònic.