Maximitzar el nombre de persones assegudes al voltant de taules

Xavier Bordoy

Paraules clau

"activitats" "àrea" "conjecturar" "geometria" "perímetre"

Resum

Es tracte de trobar la disposició de taules i cadires de manera que es maximiti el nombre de persones que es poden asseure

A l’examen d’ESPA 4 (codi font) del curs 2017-2018 vaig demanar aquest problema:

problema obert de les taules

Aquest problema es podria estendre. Per exemple: > Amb 10 taules, quantes persones es podrien seure com a màxim?

La conjectura és que es maximitza quan es disposen les taules en filera, i que el màxim és n·2+2n · 2 + 2.

prov el perímetre d’àrea 4, és a dir per a 4 taules