Phone. Home

Xavier Bordoy

Índex de continguts

Paraules clau

"funcions" "funció afí" "regla de tres directa - funció lineal" "when" "activitats"

Resum

Què tardarem a fer la cridada? A partir de les dades conegudes, fer una regla de tres i deduir què tardarà a marcar el nombre pi. L’error podria ser pel cansament i perquè no tots els nombres estan devora uns dels altres (l’1 i el 9 estan més enfora que el 8 i el 9). Per tant, segons els dígits que formen el nombre tardarà més o menys. En aquest sentit, si volem filar més prim que amb una regla de tres, podríem veure la distribució dels nombres (taula de freqüències), mirar què tarda a marca cada dígit i què tarda a anar entre un dígit i l’altre.

Acte 1

vídeo

Què tardarem a fer aquesta cridada?

Acte 2

Acte 3

video

Seqüela

Com hauria de ser de llarg el nombre de telèfon per tardar 10 minuts marcant-lo?

Notes

  • Disponible localment tots els vídeos: acte 1, acte 3
  • Tota la informació que apareix a aquest vídeo és fictícia. Qualsevol semblança amb persones reals o imaginàries, vives o mortes, és pura coincidència
  • He intentat que les dades fossin el més reals possibles. La pel·lícula E. T. està ambientada al nord de Califòrnia. He cercat el prefix de Yreka, una localitat que està al nord de Califòrnia i té zona boscosa devora, on se suposa que transcorren les escenes de l’aterrament i enlairament de la pel·lícula. El nombre de telèfon d’E. T. està basat en els primers dígits del nombre ee.
  • Una possible generalització seria fer aquesta mateixa òpera amb telèfons de roda antics, on es tarda més a marcar un 9 que un 1.
  • Potser hauria de tornar a fer aquesta activitat perquè el nombre de segons no doni just.

Quant a aquest document

L’autor d’aquest document és en Xavier Bordoy. La primera versió del document va ser creada dia 24 d’agost de 2015. El document es distribueix sota la llicència Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).