Plou

Xavier Bordoy

Índex de continguts

Paraules clau

"equacions de primer grau" "velocitat" "sector circular" "capacitat" "coordenades baricèntriques" "when" "conversió d’unitats" "àrea d’un sector de circumferència" "angles" "volum d’un cilindre" "regla de tres directa - funció lineal" "mesurar" "estimar" "activitats" "física"

Resum

Quan plou és una bona oportunitat per a demanar-se tres coses: quant ha plogut?, quant aprop està la tormenta?, quina ha estat la distribució de la pluja?. Calculant el volum de la regadora i la superfície de la regadora exposada (hi ha una tapa que en cobreix una part), podem extrapolar i amb una regla de tres trobar els litres que ha plogut per metre quadrat. Involucra conversió d’unitats. Mitjançant l’ús de coordenades baricèntriques podríem extrapolar la precipitació en el punt on està la regadora [si no es volen usar coordenades baricèntriques, ho podem fer trobant successivament la precipitació del punt entre dues estacions meteorològiques, i entre aquest i el domicili]. Podem veure les coordenades terrestres de refiló. Amb la velocitat de la llum i so, podem calcular què tardaria la llum i el so a recorrer x quilòmetres. I per tant, podem calcular si la tormenta estàs a x quilòmetres, què tardaríem a sentir el tro després del llamp. Igualaríem aixó al nombre de segons que sabem que va tardar a sentir-se el tro (equacions de primer grau). Involucraria conversió d’unitats (km/h i km/s)

Acte 1

vídeo d’una ploguda

  • Quant d’aprop està la tormenta?
  • Quant ha plogut?

Acte 2

Quant ha plogut?

Quant ha plogut? bis

  • Què passaria si no poguéssim mesurar directament la quantitat d’aigua que ha plogut? Ho podríem fer indirectament?
  • Si sabem les mesures de les estacions meteorològiques dels voltants, podem estimar el què ha plogut a ca nostra?
  • En quin moment aquest mètode pot no ser aplicable? Quants de punts (estacions meteorològiques) ens fan falta com a mínim per aplicar-ho?
  • El podríeu aplicar aquí? És a dir, podríeu trobar quan ha plogut al punt vermell del mapa? Si vos fa falta, teniu la taula de dades aquí (l’arxiu està codificat amb la codificació ISO-8859-14).

Quant d’aprop està la tormenta?

Notes

  • A “Quant ha plogut? bis” podem introduir les coordenades baricèntriques i veure que, com a mínim, ens fan falta tres punts no alineats per a què aquest mètode sigui fiable. En aquest cas, faríem una “mitjana geomètrica” de les estacions.
  • Realment no fa falta calcular el volum que s’ompliria per metre quadrat fent una regla de tres, ja que l’aigua de pluja es mesura amb els mil·límetres d’altura independentment de la superfície (local)

Quant a aquest document

L’autor d’aquest document és en Xavier Bordoy. La primera versió del document va ser creada dia 9 d’octubre de 2016. El document es distribueix sota la llicència Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).