Què costaria el segon marc?

Xavier Bordoy

Índex de continguts

Paraules clau

"funció de segon grau - paràbola" "equacions de segon grau" "regla de tres directa - funció lineal" "àrea" "rectangles" "manipulatiu" "when" "activitats"

Resum

Si el primer marc val 10€, què costaria el segon?. Donam les mesures dels marc. Trobam l’àrea del primer marc i calculem el preu per cm^2. Després amb una regla de tres, trobam el preu del segon marc. Quines dimensions hauria de tenir un marc que valgués 35 €? En aquest cas, podem saber l’àrea que tendria el marc però no les seves dimensions, ja que hi ha més d’un rectangle amb la mateixa àrea. Es poden donar exemples (dimensions) de dos rectangles amb això? Una tàctica seria primer trobar l’àrea que haria de tenir el marc: amb una regla de tres i la primera part, podem saber l’àrea d’un marc de 35€. Després fixaríem les mesures interiors o exteriors del marc, anomenaríem x a l’amplada del marc, trobaríem àrea del marc (restant l’àrea exterior - l’àrea interior) i igualaríem a l’àrea trobada. Ens sortiria una equació de segon grau. Hi ha exemples on surten dues solucions negatives si es fixen les dimensions exteriors del marc.

Part 1

Dos marcs

Què costaria el segon marc?

Dades

  • Preu del primer marc: 10 €
  • Els dos marcs estan construïts amb els mateixos materials
  • Es poden obviar altres costos per a la construcció del marc que no siguin el material (mà d’obra, impostos, etc.).
  • Dimensions dels marcs

Part 2

  • Quines dimensions tendria un marc que valgués 35€?
  • Existeix només un marc d’aquests?

Notes