Implementació de l’examen de probabilitat experimental

Xavier Bordoy

Paraules clau

"implementació a l’aula" "bitàcola"

Resum

Implementació de l’examen de probabilitat experimental que vaig fer el curs 2018-2019

La idea és avaluar l’habilitat de l’alumne per resoldre probabilitats experimentals, és a dir, aquells tipus de probabilitat que no basta llapis i paper per a calcular-les, sinó que cal fer algun tipus d’experiment.

Vaig fer 5 activitats. Les activitats les feien per parelles o, en cas de ser senars, en trios. Podien usar calculadora i mòbil sobretot els de la pregunta 3. El temps d’implementació fa ser d’una sessió. Valia 50 punts a l’avaluació sumativa (els exàmens valen 80 punts). Ells podien triar les parelles amb les qual feien la prova.

Els vaig donar a triar un nombre d’1 al 5 i els vaig donar l’activitat corresponent. Havien de calcular la probabilitat de l’enunciat i després comptar com havien resolt el problema.