Per a què serveixen les equacions de segon grau?

Xavier Bordoy

Paraules clau

"bitàcola" "reflexió" "equacions de segon grau" "món real"

Un estudiant me demana per què serveixen les equacions de 2n grau? Algú m’ho pot dir? Me podeu dir alguna aplicació pràctica de la vida quotidiana? A mi no se m’ocorr cap.

Actualització (28 d’abril de 2020): Realment crec que la única aplicació és per a trobar el punt on cau un míssil a terra. És a dir, les equacions de segon grau serveixen per a estudiar el tir parabòlic, el qual es modelitza mitjançant una funció quadràtica. Però el tir parabòlic involucre conèixer l’angle de tir (que es pot conèixer fàcilment) i la velocitat de tir, que crec que és molt complicat de mesurar experimentalment amb els mitjans dels que disposen els alumnes de secundària.