Per què - * - = +

Calculant operacions de nombres sencers usant fitxes de colors

Xavier Bordoy

Índex de continguts

Paraules clau

"multiplicar" "sumar" "calcular" "nombres sencers" "manipulatiu" "bitàcola" "revisió de conceptes i tècniques ensenyades"

Resum

Sumant i restant nombres sencers usant fitxes de colors

Primer dia

Dia 2 de març vaig aplicar el material manipulatiu “Making Sense of Positives and Negatives” (còpia local) a la classe d’ESPA 2.

diferents representacions de -2
Exemple d’una suma
Exemple d’una resta

Cronologia

 1. Fer que dibuixin 20 rotlles i en pintin 10 de vermells i 10 de blaus (no vaig tenir temps per retallar-les jo)
 2. Explic a la pissarra què han de fer:
  • Els positius es representen per els vermells i els negatius per els blaus
  • 4 es pot representar per “4 positius” o per “4 positiu”, “1 negatiu i 1 positiu”, … en general “4 i n positius i n negatius” que s’anul·len.
  • la suma de a+ba + b significa que s’ha d’afegir bb a aa, la resta aba - b significa que s’han de llevar bb a aa. Si no basta, s’afegeixen els positius i negatius que falten
  • faig proposar 3 exercicis en grup, però no sabien com començar i ho faig fer jo en pla triler: vaig posar tots els alumnes al voltant d’una taula i els vaig explicar com fer-ho. Li vaig dir a una alumna (Ariana Morro Muñoz) que me gravàs en vídeo i m’ho compartís.
 3. Un alumne me proposa perquè *=+- * - = +. Per exemple 4(4)=+16-4 \cdot (-4) = + 16. Es pot justificar veient-ho com 4(4)=(4(4))-4 \cdot (-4) = - (4 \cdot (-4)). O sigui, hem de canviar el signe a -16 negatius: 0(16)0 - (-16).

Propostes de millorar

 1. Comprar fitxes de colors per a tenir per aquesta i altres activitats manipulatives
 2. No fer exemples a la pissarra, sinó dir que les persones s’aixequin i mirin a una taula central com es fan les sumes d’enters
 3. Dir-los que en grups de 3/4 persones facin una sèrie d’operacions i les gravin amb el mòbil.

Segon dia

 1. Dic als alumnes que s’asseguin de 3 en 3
 2. Els don tres sumes o restes i deman que se gravin en vídeo (i me l’enviïn per correu electrònic) amb l’explicació de com fer les operacions amb les fitxes vermelles (+) i blaves (-)
 3. Els don les fitxes de colors jo.