A quin costat tenen el dipòsit de la benzina els cotxes?

Xavier Bordoy

Paraules clau

"probabilitat experimental" "idees d’activitats"
tap de benzina d’un cotxe qualsevol (a l’esquerra)

Com a probabilitat experimental, trobar quina és la probabilitat de què els cotxes tenguin la tapa del dipòsit de benzina a l’esquerra. S’hauria de fer una enquesta i trobar la probabilitat experimentalment. Per fer-la teòrica, s’hauria de conèixer el nombre de models venuts (i actualment amb circulació, és a a dir, que no estiguin donats de baixa) i on tenen situada la tapa de la benzina [crec que aquestes dades no estan disponibles].