Adoptar universalment els bitcoins implicaria un efecte hivernacle major

Xavier Bordoy

Paraules clau

"idees d’activitats" "funcions" "extrapolació no afí" "medi ambient"

Segon pareix una adopció universal dels bitcoins suposaria un augment de 2 graus en tan sols 16 anys.