Basta el menjar que produïm per alimentar tots els habitants del món?

Xavier Bordoy

Paraules clau

"idees d’activitats" "medi ambient" "ciències socials" "percentatges" "àrea" "esfera" "biologia"

Resum

Basta els aliments que es produeixen per abastir a tota la poblacio mundial? Sobren o fan falta?

  • Quant menjar necessitam per viure?
  • Basta la producció d’aliments que feim ara?
  • Quin tant per cent de la superfície de la Terra necessitaríem per cultivar?

Per respondre a la primera pregunta hem de tenir en compte la dieta mensual ideal, per a calcular quins tipus d’aliments necessitam menjar i, pet tant, la producció que necessitam de cada tipus d’aliments.