Batecs del cor

Xavier Bordoy

Paraules clau

"biologia" "regla de tres directa - funció lineal" "aplicació de fórmules" "when" "funcions" "idees d’activitats" "esperança de vida"

Quants batecs farà el cor al llarg de la nostra vida? En principi podem estimar-ho mirant (experimentalment) els batecs per minut i multiplicant pels anys que creim que viurem. Després ho podem fer usant la fórmula que relaciona el batecs del cor amb l’edat i el sexe calculant els batecs per any i sumant. Tercer, usar l’esperança de vida d’Espanya per veure “els batecs d’una persona mitjana”.