Com són les contrasenyes que usam

Xavier Bordoy

Paraules clau

"idees d’activitats" "estadística" "distribució normal"

Resum

Com són les contrasenyes que usem dia a dia?

Com són les contrasenyes que usam?

  • Quina longitud tenen?
  • Quantes vocals tenen? I consonants? I símbols?

Es podria demanar als alumnes que contestassin aquestes preguntes i tot plegats contestar això. Sobretot la llargària hauria de sortir una campana de Gauss.

WPEngine. Unmasked. An Analysis of 10 Million Passwords. Breakdown of 4850000 Password’s Length

Hi ha informació sobre com són les contrasenyes a Unmasked (còpia local).