El cable

Xavier Bordoy

Paraules clau

"aproximació" "geometria" "teorema de Pitàgores" "longitud" "idees d’activitats"

Resum

Trobar la longitud real d’un cable d’una torre de comunicacions

Trobar la longitud del cable que subjecte un objecte recte (antena de telefonia mòbil, un arbre, etc.). Reflexió sobre l’aproximació que es vulgui de la longitud del cable si s’usa el teorema de Pitàgores. En canvi, és impossible mesurar amb un regle el cable a la pràctica. Reflexió de per a què serveix el teorema de Pitàgores: major precisió i eina davant l’impossibilitat de mesurar de forma efectiva amb el regle.