El confinament del COVID-19 ha tengut coses bones pel medi ambient

Xavier Bordoy

Paraules clau

"idees d’activitats" "medi ambient" "funcions" "correlació" "estadística"

Podríem relacionar la intensitat dels cotxes amb les emisions de gasos hivernacle? Com es relacionen aquests dos conceptes? Com s’ha notat el confinament i les diverses fases de desescalada?

He fet una petició al Consell de Mallorca per a què me faciliti aquestes dades.

Potser també es pot relacionar amb el renou que genera l’aeroport

També hi ha hagut una reducció d’un 17% dels CO2CO_2