Els nivells de CO2

Xavier Bordoy

Paraules clau

"idees d’activitats" "medi ambient" "predir" "gràfics" "regla de tres directa - funció lineal" "extrapolació no afí"

Resum

Quin nivell de CO2 tendrà l’atmòsfera l’any vinent?

nivells de CO2

  • Quin nivell de CO2 tendrem d’aquí un any?
  • Per què hi ha valls i pics dins un mateix any?

Es podria deixar només el gràfic fins l’any 2010 i demanar els nivells de l’any 2020. Podríem posar els acords de París i altres acords de reducció de nivells de CO2 al gràfic