Esperança de vida i els anys de vida d’una persona

Xavier Bordoy

Paraules clau

"idees d’activitats" "esperança de vida" "ciències socials" "estadística" "esperança matemàtica" "comparar" "biologia"

Què viu una persona? Quina és l’esperança de vida? Quina és l’esperança de vida per països? Els podem comparar? Pareix que últimanent l’esperança de vida davalla Per què les dones viuen més que els homes? Quina és l’edat màxima que pot viure una persona?