Fins on arribarà l’aigua del brollador?

Xavier Bordoy

Paraules clau

"funció de segon grau - paràbola" "when" "idees d’activitats"

brollador del parc de Son Dameto

A quina distància tocarà l’aigua com a màxim? Es podria construir un sistema que emulàs el brollador de manera que es pogués augmentar o disminuir el cabal d’aigua i, per tant, augmentàs o disminuís la distància a la que arriba l’aigua?