Hipsada

Xavier Bordoy

Paraules clau

"when" "manipulatiu" "trigonometria" "visibilització" "sortides extraescolars" "teorema de Pitàgores" "idees d’activitats"

Resum

Idea de sortida extraescolar per usar l’hipsòmetre

Aplicar l’hipsòmetre per mesurar la torre de l’ajuntament del poble Els passos podrien ser els següents:

  • Es podria programar que en un dia els alumnes anassin a la plaça del poble i demanassin als vilatans que fessin estimacions de l’alçada de l’edifici més gran del poble. Escriurien el nom i l’estimació. Es donaria un regal al qui més a prop quedàs
  • Després es podria explicar com funciona l’hipsòmetre i fer un taller pràctic i calcular la mesura de l’edifici més gran del poble
  • Després es podria convidar a topògrafs qui mesurarien amb precissió l’edifici i donarien la resposta oficial. Es podria parlar amb el Politècnic (Sr. Ángel) per a què els al·lots que estudien topografia ho fessin.
  • Es podria fer una xerrada sobre què és i per a què s’aplica la topografia
  • Després es podria demanar que una persona del poble parlàs de la història de l’edifici

Seria obert a tothom i donaríem la màxima difusió possible (diaris, etc.) tal com diu que hem de fer en Ramon Rosselló (Estratègies Metodològiques per a l’ensenyament d’adults).