Índex de massa corporal

Xavier Bordoy

Paraules clau

"idees d’activitats" "biologia" "estadística" "correlació"

Resum

Millores a l’índex de massa corporal

L’índex de massa corporal es defineix com massa/altura2massa/altura^2. - Per què altura2altura^2 i no altura3altura^3? D’aquesta manera tendríem una espècie de densitat corporal - Per què no tenir en compte les altres dimensions del cos? Per exemple massa/(altura·amplada·profunditat)massa/(altura·amplada·profunditat)? - Si només hem de tenir en compte l’altura d’una persona, per què no només fer massa/alturamassa/altura? - Com es relaciona l’IMC amb l’índex Broca, que és més simple de calcular?

Per què no fer una estadística a classe per correlacionar massa i altura? I cercar les dades de les altures i masses de la població general.