L’edat de la població mundial

Xavier Bordoy

Paraules clau

"ciències socials" "estadística" "població" "idees d’activitats"

Pareix que l’edat de la població mundial és cada vegada major

edat de la població mundial

Font: Reuters