L’etiqueta d’energia de la Unió Europea

Xavier Bordoy

Paraules clau

"medi ambient" "regla de tres directa - funció lineal" "funcions" "idees d’activitats"

L’objectiu és saber com s’assignen les etiquetes A++, A+, A, B, C, D. Es podria fer que els alumnes ho fessin inductivament: li donam els alumnes etiquetes amb el consum elèctric d’aparells i els han de classificar en A, B, C, D. Segurament ho farant usant una regla de tres i fent intervals uniformes. Després veurem si en realitat és així o no (de fet, les A++, A+ no respecten la linealitat). També podrien mirar si els gràfics de les etiquetes no són lineals:

etiqueta A++ presa de Wikimedia. 2011. Flappiefh. Distribuïda sota llicència CC0 1.0

Hem de mirar els documents legals.