La borsa necessita una precisió d’un nanosegon

Xavier Bordoy

Paraules clau

"idees d’activitats" "notació científica" "temps" "economia" "regla de tres directa - funció lineal"

Via slashdot em faig ressò de la creació d’un protocol de temps amb una precisió d’un nanosegon.

Potser es pot usar per introduir la notació científica. Què és un nanosegon? Com funcionen les potències de 10, etc. Si cada nanosegon es poden atendre NN transaccions bursàtils, quantes transaccions es poden atendre durant tot el dia? Si abans, tenia una precisió d’un mil·lisegon, quantes transaccions més es poden atendre per dia?