La posta de sol

Xavier Bordoy

Paraules clau

"idees d’activitats" "funcions" "trigonometria" "astronomia" "modelització"

Donar les taula de les hores de sol i demanar-los què veuen.

Demanar-los sobre com canvia les hores de la posta de sol?

  • En quin períodes s’allarga i s’escurça?
  • Quin nom reben els dies que passam s’allargar-se a escurçar-se o a l’inrevés? [solsticis]
  • Es vera que cada dia s’escurça o s’allarga el dia 1 minut?
  • Hi ha èpoques que s’escurça o s’allarga el dia més ràpid? Quines? Podem relacionar això amb la gràfica que compara la duració de les hores del dia? Crec recordar que és un gràfic sinusoidal. [En aquesta gràfic els solsticis serien els màxim i els mínims]
  • Canvien l’hora. Per tant, per comparar haurem d’unificar les hores (o l’horari d’estiu o d’hivern)

La pregunta conceptual seria per què les hores de sol canvien? Potser li podríem demanar a Dr James O’Donoghue