La tarifa plana

Xavier Bordoy

Paraules clau

"idees d’activitats" "probabilitat" "esperança matemàtica"

Resum

Com es relaciona la tarifa plana amb l’esperança matemàtica

Està clar que la tarifa plana està relacionada amb l’esperança matemàtica. Tenim una sèrie de valors de consum de la població: per exemple 2, 5, 5, 2, 1 i calculam la seva esperança matemàtica EE, és a dir, el valor esperat que la gent consumeixi. I després mires el guany que vols (per exemple un 10%) i ofereixes el valor 1.1E1.1 E.

Es podria demanar als alumnes quants de megues de dades utilitzen mensualment i fer la seva esperança. I després comparar preus de les operadores amb el valor que ens ha donat.