Les hores que els estatunidencs veuen la televisió

Xavier Bordoy

Índex de continguts

Paraules clau

"idees d’activitats" "estadística" "representació gràfica" "ciències socials"

Via Slashdot, em faig ressò de la notícia de l’evolució del nombre d’hores que miren la televisió el públic d’EUA. Es veu que hi ha un màxim el 2009-2010.

“When Did TV Watching Peak?”. Alexis C. Madrigal. The Atlantic. 2018. Gràfic de les hores de televisió per dia

L’article de la wikipèdia sobre com es mesura l’audiència als EUA

Idea d’activitat

  • fer un sketch del gràfic que relaciona les hores que es dediquen a veure la televisió, mirar les xarxes socials, veure pel·lícules a Netflix i similars, en relació als anys
  • compartir el gràfic i reflexionar sobre perquè és així [si és aplicable a Espanya, com funciona la mostra estadística per saber les audiències, etc.]