Les línies climàtiques

Climate stripes

Xavier Bordoy

Paraules clau

"iniciatives" "estadística" "medi ambient" "idees d’activitats"

Hi ha una iniciativa per representar via línies de temperatura la variació climàtica de l’efecte hivernacle.