Mapa interactiu de la concentració de NO2

Xavier Bordoy

Paraules clau

"idees d’activitats" "medi ambient"

En aquest mapa hi ha una versió interactiva per a detectar concentracions de NO2NO_2. Tenc pendent saber com puc aprofitar això a classe. És a dir com aprofitar aquest mapa per a dissenyar una activitat.