Nombre d’insectes disminueix

Paraules clau

"predir" "medi ambient" "funcions" "idees d’activitats"

Pareix que el nombre d’insectes ha disminuït. El mètode és trobar el nombre d’insectes esclafats a un cotxe.

Podríem predir si segueix el ritme actual la població d’aquí 10 anys?