Nombre de cotxes per persona a Mallorca

Xavier Bordoy

Paraules clau

"idees d’activitats" "medi ambient" "estadística" "gràfics" "comparar" "enquesta"
https://twitter.com/ainaginard/status/1082549733741285376

Quants cotxes per persona tenim? Són comparables aquestes dades a les d’altres comunitats autònomes? Altes països?

Podríem demanar quants cotxes per persona tenen al curs fent una enquesta i extrapolar les dades. I després mostrar el mapa.