Per què restem els graus així?

Xavier Bordoy

Paraules clau

"reflexió" "algorismes" "idees d’activitats"

Quan restes graus sexagesimals i no te basta per restar els segons prens segons dels minuts (20h 3m 5 seg - 3h 40 m 50 seg -> 20h 2m 65 seg - 3h 40 m 50 seg …). Per què no aplicam l’algorisme estàndard de la resta de nombres naturals? Com seria aquest algorisme adaptat? Tendria els seus avantatges o inconvenients?