Problema dels aniversaris

Xavier Bordoy

Paraules clau

"probabilitat" "idees d’activitats"

Quina probabilitat hi ha de què dues persones coincideixin el dia de l’aniversari?. És un problema clàssic