Quanta xocolata me toca?

Xavier Bordoy

Índex de continguts

Paraules clau

"idees d’activitats" "funcions" "regla de tres directa - funció lineal" "funcions a trossos"

Resum

Quantes rajoles de xocolata hem de comprar si podem menjar la nostra edat en pastilles

Acte 1

A ca nostra tenim la següent regla: “de postre menges tantes pastilles de xocolata com anys tens” Però això quantes rajoles de xocolata són? Quantes rajoles he de comprar?

Acte 2

Fer una foto d’una rajola de xocolata (el nombre de pastilles per rajola varia en funció de la marca de xocolata)

Notes

Els alumnes poden veure que si hi ha N pastilles per rajoles, la funció que dóna la quantitat de rajoles de xocolata que necessitam comprar és el quocient de edat/Nedat/N +1, que és una funció que gràficament és a trossos.