Quants grans d’arrós hi ha a un quilo d’arrós?

Xavier Bordoy

Paraules clau

"idees d’activitats" "mostra estadística" "estadística" "estimar" "massa - pes" "regla de tres directa - funció lineal"

Es pot estimar el resultat, comptant quants grans hi ha en 100 grams i després fent una regla de tres.

Un problema associat seria quant pesa un gra d’arròs

El problema és que no tots els grans d’arròs pesen igual. Potser es podria fer un problema anàleg amb una cosa que pesi igual sempre. Ha de ser petit i molt barat.