Quin nom té cada camí?

Xavier Bordoy

Paraules clau

"física" "escales" "mapes" "idees d’activitats"

Se sent una persona dient noms de camins. Es dóna un mapa amb els noms de camins en blanc i els alumnes han de posar els noms al pla. És necessari saber la velocitat a la qual va la persona i l’escola del mapa. Vaig fer una versió amb els camins de Campos, però ara mateix no té sentit perquè faran l’autopista. Es podria fer amb un patinet elèctric i noms dels carrers de Palma.