Quina longitud té una passa

Xavier Bordoy

Paraules clau

"estadística" "mitjana aritmètica" "trigonometria" "teorema de Pitàgores" "idees d’activitats"

Quina longitud tenen les passes d’una persona? De què depenen? Crec que es pot modelitzar com a dependència de la longitud de la cama i de la talla de sabata (longitud del peu), ja que l’obertura de cames es pot suposar que és la mateixa per totes les persones. Amb trigonometria o amb el teorema de Pitàgores es podria calcular la longitud entre peu i peu si sabem les dades. Es podria fer deductivament: dibuixam 10 metres a la pissarra i amb un podòmetre (o una aplicació), els alumnes podrien saber les passes donades. Després ho relacionaríem amb el nombre de sabata i la longitud de la cama.